Những ngày tháng ngược xuôi

Myanmar 2014

Myanmar 2014 p2

Myanmar 2014 p1

Những chú chó ở Old Bagan p2

Những chú chó ở Old Bagan

Mùa hè của tôi

daily sketch